Auksjon nr. 45

Budfrist lørdag 27. oktober 2018 kl. 14:00

Velkommen

til nok en postkortauksjon. Håper at også denne blir interessant for deg. Det er ikke lett å få tak i gode objekter for tiden. Dette er liste nummer 45, og den byr på 7 906 kort, fordelt på 2 353 lots. Utropet er på ca. 305 000 kroner, og det har 26 innleverere hjulpet meg med. Kan du tenke deg å bli med som innleverer til neste liste i mars 2019? Ta kontakt.

Denne gang må jeg fremheve julekortene og kunstnerkortene. Her har jeg fått samlet mange av de kortene som står øverst på manges ønskeliste. Vil bare nevne Aukrust, Bratlie, Coucheron, Damsleth og Rojahn. Men de fleste er med. Benytt sjansen her.

Polarkortene bør også studeres. Og samler du Grimstad, Røros eller Valdres (for eksempel), kan du finne mye nytt. Ta deg god tid og studer hele listen nøye.

Jeg har gått i tenkeboksen med auksjonene mine. Kan det være nødvendig å sende ut en papriutgave av auksjonene når den finnes i sin helhet på nettet? Jeg skulle gjerne høre hva dere har å si om den saken, før jeg eventuelt gjør noe. Det vil alltid ligge en ny auksjon på min hjemmeside hver 1. mars og 1. oktober. Kom med innspill!

Når det gjelder e-postadressen min, bruk arveragner@gmail.com eller auksjon@ragnersfrimerker.no. Den første foretrekkes! Min nettside er www.ragnersfrimerker.no. Skal du ringe meg, bruk 40 28 77 50.

Alle enkeltkortebene er som vanlig lagt ut på nettet. Du kan også komme til butikken og se kortene «live» der. Dermed er det bare å sette i gang. Jeg tar imot bud på alle måter.

 

Auksjonsbetingelser

  1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Budgiver må være over 18 år.
  2. De angitte bud (utrop) er minstepriser. Obj. selges til høystbydende. Alle bud er bindende.
  3. Høyeste skriftlige bud vil bli redusert til 10% over nesthøyeste bud.
  4. Kjøper betaler 20% salær i tillegg til tilslaget + porto, og et fakturagebyr på kr. 45,-.
  5. Betaling må finne sted innen 1 måned etter fakturadato. Purregebyr er kr. 50,-
  6. Evtl. reklamasjoner må være meg i hende senest 14 dager etter auksjonen.
  7. Angivelse av bud innebærer godkjennelse av disse auksjonsbetingelser.

 

Den nye butikken

Er lik den gamle, bare større. Beliggenhet i passasjen mellom Akersgata og Pilestredet. Du finner de samme tingene her som jeg hadde i butikken ved Rådhuset. Godt utvalg av alle slags kort til rimelige priser, frimerker av ymse slag, rekvisita og know-how.

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 10 - 16
Torsdag kl. 10 - 17
Lørdag stengt.

HUSK BUDFRISTEN LØRDAG 27. OKTOBER KL. 14.00